E-FINANCE

SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000603417, o kapitale zakładowym wynoszącym 200 000 zł
NIP: 5252648370
REGON: 363768292

Nasza lokalizacja

Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Numer telefonu: +48 516 802 651